Zarządzenie nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

DZ. URZ. 2019.96
Ogłoszony: 29.07.2019

Pliki do pobrania