Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów

DZ. URZ. 2019.92
Ogłoszony: 12.07.2019

Pliki do pobrania