Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2019 r.

Decyzja nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego

DZ. URZ. 2019.90
Ogłoszony: 09.07.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj