Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

DZ. URZ. 2019.20
Ogłoszony: 14.02.2019

Pliki do pobrania