Informacyjny Serwis Policyjny

Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

DZ. URZ. 2019.18
Ogłoszony: 14.02.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj