Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 r.

Decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

DZ. URZ. 2019.15
Ogłoszony: 17.01.2019

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj