Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych w publicznych sieciach telefonii komórkowej

DZ. URZ. 2019.12
Ogłoszony: 08.01.2019

 

Pliki do pobrania