Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

DZ. URZ. 2019.11
Ogłoszony: 08.01.2019

 

Pliki do pobrania