Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

DZ. URZ. 2018.122
Ogłoszony: 28.11.2018

 

Pliki do pobrania