Decyzja nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2018 r. uchylającą decyzję w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem

DZ. URZ. 2018.117
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania