Decyzja nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

DZ. URZ. 2018.115
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania