Decyzja nr 345 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wykorzystania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

DZ. URZ. 2018.114
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania