Decyzja nr 327 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wysokości funduszu premiowego oraz regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi

DZ. URZ. 2018.110
Ogłoszony: 15.11.2018

Pliki do pobrania