Decyzja nr 322 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową

DZ. URZ. 2018.109
Ogłoszony: 15.11.2018

 

Pliki do pobrania