Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

DZ. URZ. 2018.104
Ogłoszony: 16.10.2018

Pliki do pobrania