Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2018.100
Ogłoszony: 01.10.2018

 

Pliki do pobrania