Decyzja nr 295 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego

DZ. URZ. 2018.98
Ogłoszony: 01.10.2018

Pliki do pobrania