Decyzja nr 269 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

DZ. URZ. 2018.93
Ogłoszony: 28.09.2018

 

Pliki do pobrania