Decyzja nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

DZ. URZ. 2018.92
Ogłoszony: 28.09.2018

 

Pliki do pobrania