Decyzja nr 255 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych

DZ. URZ. 2018.86
Ogłoszony: 14.09.2018

 

Pliki do pobrania