Decyzja nr 241 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym

DZ. URZ. 2018.84
Ogłoszony: 14.09.2018

 

Pliki do pobrania