Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2018 r. w sprawie stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji

DZ. URZ. 2018.81
Ogłoszony: 09.08.2018

 

Pliki do pobrania