Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające wytyczne w sprawie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji

DZ. URZ. 2018.80
Ogłoszony: 09.08.2018

 

Pliki do pobrania