Decyzja nr 223 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych

DZ. URZ. 2018.79
Ogłoszony: 09.08.2018

 

Pliki do pobrania