Decyzja nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania

DZ. URZ. 2018.78
Ogłoszony: 09.08.2018

 

Pliki do pobrania