Decyzja nr 204 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

DZ. URZ. 2018.76
Ogłoszony: 19.07.2018

 

Pliki do pobrania