Decyzja nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych

DZ. URZ. 2018.73
Ogłoszony: 18.07.2018

 

Pliki do pobrania