Decyzja nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych

DZ. URZ. 2018.64
Ogłoszony: 18.07.2018

 

Pliki do pobrania