Decyzja nr 244 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wysokości funduszu premiowego oraz regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi

DZ. URZ. 2017.67
Ogłoszony: 17.10.2017

 

Pliki do pobrania