Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

DZ. URZ. 2017.66
Ogłoszony: 17.10.2017

Pliki do pobrania