Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

DZ. URZ. 2017.65
Ogłoszony: 16.10.2017

 

Pliki do pobrania