Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach

DZ. URZ. 2017.64
Ogłoszony: 10.10.2017

 

Pliki do pobrania