Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania ze zbędnym lub zużytym sprzętem transportowym Policji

DZ. URZ. 2017.60
Ogłoszony: 07.09.2017

 

Pliki do pobrania