Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów

DZ. URZ. 2017.59
Ogłoszony: 07.09.2017

 

Pliki do pobrania