Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2017.54
Ogłoszony: 17.08.2017

 

Pliki do pobrania