Decyzja nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu programów nauczania na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej

DZ. URZ. 2017.10
Ogłoszony: 24.02.2017

Pliki do pobrania