Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

DZ. URZ. 2017.11
Ogłoszony: 24.02.2017
 

Pliki do pobrania