Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2017.8
Ogłoszony: 06.02.2017

 

Pliki do pobrania