Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2017.7
Ogłoszony: 06.02.2017

 

Pliki do pobrania