Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji oraz określenia komórki organizacyjnej realizującej zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2017.6
Ogłoszony: 06.02.2017

 

Pliki do pobrania