Decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.

DZ. URZ. 2017.5

Ogłoszony: 25.01.2017

 

Pliki do pobrania