Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. uchylające zarządzenie sprawie realizacji zadań związanych z wprowadzaniem, zmianą i odwoływaniem stopni alarmowych w Policji

DZ. URZ. 2017.2
Ogłoszony: 04.01.2017

 

Pliki do pobrania