Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego

DZ. URZ. 2017.1
Ogłoszony: 04.01.2017

 

Pliki do pobrania