• Decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane

 • Decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji stałych dyżurów

 • Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

 • Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

 • Decyzja nr 393 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 393 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oznaczony symbolem ASZP277-1/21 oraz ASZP277-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 392 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 392 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny doskonalący wiedzę i umiejętności absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na podstawie decyzji nr 277 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oznaczony symbolem ASZP277-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 391 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 391 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oznaczony symbolem ZZL-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 390 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 390 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna oznaczony symbolem RDo-3/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 389 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 389 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – część praktyczna oznaczony symbolem KPEp-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

 • Decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r.

  Data publikacji: 23.11.2021

  Decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki oznaczony symbolem KDTK-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym