50. Ogólnopolski Rajd Górski "Szlakami Obrońców Granic" - Bieszczady 2023

Data publikacji: 16.03.2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 50. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim "Szlakami Obrońców Granic", który odbędzie się w dniach 11-17 czerwca 2023 roku.

Ideą organizatorów rajdu jest uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granicy państwowej Polski, poznanie piękna przyrody i kultury rdzennych mieszkańców Bieszczadów Zachodnich oraz zasad ekologicznego współistnienia, doskonalenie umiejętności uprawiania kwalifikowanej górskiej turystyki pieszej i rowerowej, promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego
stres związany ze służbą i propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego.

Rajd ma formułę otwartą. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny wieloosobowe reprezentujące: Straż Graniczną, Policję, Państwową Straż Pożarną, Wojsko Polskie, formacje mundurowe, związki zawodowe, zakłady pracy, szkoły, org. społeczne oraz kluby turystyczne i osoby prywatne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RAJDU:

  • Adam Czystowski aczystowski@wp.pl tel. kom. +48 601 641 919 (preferowany kontakt e-mailowy)
  • Wiesław F. Kubera felix.plessino@vp.pl tel. kom. +48 500 604 623

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Pliki do pobrania