Nowy numer Centrali Komendy Głównej Policji

Data publikacji: 30.09.2021

Uprzejmie informujemy, że Biuro Łączności i Informatyki KGP uruchomiło nowy numer centrali telefonicznej Komendy Głównej Policji - 47 72 19 900.

Nowy numer zastąpi obecnie używany 22 621 02 51, który z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie wyłączony.

W okresie przejściowym tj. do 31 grudnia 2021 r. oba numery będą funkcjonowały równolegle.