Informacyjny Serwis Policyjny

Test wiedzy ze znajomości ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawo do ochrony danych osobowych: *
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych: *
Daną wrażliwą nie może być: *
Administratorem danych w Komendzie Głównej Policji jest: *
Czy Policja może odmówić uczestnikom wypadków komunikacyjnych udostępnienia informacji o danych osobowych innych uczestników tych wypadków? *
Czy komisariat Policji, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, może odmówić udzielenia informacji o imieniu i nazwisku, stopniu służbowym oraz miejscu zatrudnienia funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą? *
Czy publikowanie w mediach wizerunku pijanych kierowców i podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? *
Czy na wniosek osoby, która uważa, że jej dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane w gazecie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ich usunięcie? *
Postępowanie przed GIODO jest prowadzone w trybie procedury: *
Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna? *
Czy administrator danych może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych? *
Kogo należy poinformować w razie wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych? *
Czy za nieuprawnione udostępnienie danych osobowych odpowiedzialność ponosi administrator danych, czy osoba, która faktycznie do tego dopuściła? *
Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych? *