Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

31 maja upływa termin ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej

Zamieszczony Data publikacji 12.05.2016

Informujemy, że w dniu 31 maja 2016 r. mija tegoroczny termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a także wniosków o mianowanie absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego kieruje zgłoszenie do Szefa Służby Cywilnej, składając je w siedzibie KSAP (która prowadzi to postępowanie) albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego”. Dołącza się do niego dowód wniesienia na rachunek bankowy KSAP opłaty za przystąpienie do postępowania – w roku 2016 opłata ta wynosi 647,5 zł. Wypełnienie i wydruk zgłoszenia możliwe są na stronach Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP (http://www.ksap.gov.pl/pksc/). Sprawdzian przewidziany w toku tegorocznego postępowania odbędzie się w dniu 2 lipca 2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Absolwenci KSAP kierują natomiast wypełnione wnioski o mianowanie w służbie cywilnej (http://bip.kprm.gov.pl/download/75/15056/wniosek2016.rtf) bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej, tj. na adres KPRM.

 

Źródło:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Służby Cywilnej

 
powrót
drukuj