Informacyjny Serwis Policyjny
Jak często odwiedzasz ISP? 44%
codziennie
codziennie - 334
28%
kilka razy w tygodniu
kilka razy w tygodniu - 214
13%
kilka razy w miesiącu
kilka razy w miesiącu - 101
15%
prawie wcale
prawie wcale - 116
Powrót