Informacyjny Serwis Policyjny

Interpretacja art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

Zamieszczony Data publikacji 02.08.2012
W związku z licznymi pytaniami dot. interpretacji art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203), zgodnie z którym weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni, Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przedstawia opinię Biura Prawnego KGP w powyższej sprawie.

Zobacz szczegóły

 
Tagi:
powrót
drukuj